Vị trí đặt máy chủ - 1

1,200,000đ
1 tháng

Số lượng 1U Server

Vị trí đặt máy chủ - 2

1,800,000đ
1 tháng

Số lượng 2U Server

Vị trí đặt máy chủ - 3

2,400,000đ
1 tháng

Số lượng 3U Server

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Nguồn (Power) 750W
  • Không giới hạn băng thông
  • Đường truyền port lên đến 40Gbp/s