Cloud VPS USA - 1

Bắt đầu từ
100,000đ
1 tháng

vCPU 1 core

RAM 1GB

SSD Enterprise 20GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS USA - 2

Bắt đầu từ
130,000đ
1 tháng

vCPU 1 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS USA - 3

Bắt đầu từ
170,000đ
1 tháng

vCPU 2 cores

RAM 2GB

SSD Enterprise 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS USA - 4

Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng

vCPU 2 cores

RAM 4GB

SSD Enterprise 30GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS USA - 5

Bắt đầu từ
350,000đ
1 tháng

vCPU 4 cores

RAM 4GB

SSD Enterprise 50GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS USA - 6

Bắt đầu từ
1,100,000đ
1 tháng

vCPU 8 cores

RAM 16GB

SSD Enterprise 120GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon E5-2698V4
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Máy chủ đặt tại - CA - USA
  • Không giới hạn băng thông
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu