Cloud VPS DE - 1

Bắt đầu từ
150,000đ
1 tháng

vCPU 1 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 20GB

1Tb băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS DE - 2

Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng

vCPU 2 core

RAM 4GB

SSD Enterprise 30GB

2Tb băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS DE - 3

Bắt đầu từ
350,000đ
1 tháng

vCPU 2 core

RAM 6GB

SSD Enterprise 30GB

3Tb băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS DE - 4

Bắt đầu từ
450,000đ
1 tháng

vCPU 3 core

RAM 8GB

SSD Enterprise 40GB

3Tb băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS DE - 5

Bắt đầu từ
600,000đ
1 tháng

vCPU 4 core

RAM 12GB

SSD Enterprise 60GB

4Tb băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS DE - 6

Bắt đầu từ
1,000,000đ
1 tháng

vCPU 6 core

RAM 16GB

SSD Enterprise 100GB

6Tb băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS DE - 7

Bắt đầu từ
2,000,000đ
1 tháng

vCPU 8 core

RAM 32GB

SSD Enterprise 200GB

8Tb băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon E5-2696V4
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Máy chủ đặt tại - Frankfurt - Đức
  • Không giới hạn băng thông
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu