VPS Cheap 1

Bắt đầu từ
75,000đ
1 tháng

vCPU 1 core

RAM 1GB

SSD Enterprise 20GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS Cheap 2

Bắt đầu từ
100,000đ
1 tháng

vCPU 1 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS Cheap 3

Bắt đầu từ
120,000đ
1 tháng

vCPU 2 cores

RAM 2GB

SSD Enterprise 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS Cheap 4

Bắt đầu từ
160,000đ
1 tháng

vCPU 2 cores

RAM 4GB

SSD Enterprise 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS Cheap 5

Bắt đầu từ
175,000đ
1 tháng

vCPU 3 cores

RAM 3GB

SSD Enterprise 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS Cheap 6

Bắt đầu từ
220,000đ
1 tháng

vCPU 4 cores

RAM 4GB

SSD Enterprise 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS Cheap 7

Bắt đầu từ
340,000đ
1 tháng

vCPU 4 cores

RAM 8GB

SSD Enterprise 30GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS Cheap 8

Bắt đầu từ
600,000đ
1 tháng

vCPU 6 cores

RAM 12GB

SSD Enterprise 40GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS Cheap 9

Bắt đầu từ
800,000đ
1 tháng

vCPU 8 cores

RAM 16GB

SSD Enterprise 40GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS Cheap 10

Bắt đầu từ
1,000,000đ
1 tháng

vCPU 8 cores

RAM 32GB

SSD Enterprise 40GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon Gold 6138
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Máy chủ đặt tại FPT Datacenter
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
  • Giá cả cạnh tranh nhất thị trường
  • Không hỗ trợ VPN và Sever Game
  • Inbox Zalo hoặc Telegram để custom cấu hình